Zapisy na Kurs Sikory

 Uwaga!

Zapisy na edycję 2016/2017 - otwarte!  

- zapoznaj się ze Statutem, którego akceptacja wymagana jako warunek ukończenia zapisu na kurs

cennik dostępny w Statucie jako Załącznik 1 i Załącznik 2

AKREDYTACJA * GWARANCJE * REKOMENDACJE

SKUTECZNOŚĆ * OPINIE * RADY ABSOLWENTÓW

________________________________________________________________________

ZAPISY NA KURS SIKORY 2016/2017 OTWARTE!

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na nową edycję Kursu Sikory zostały już otwarte. Zapisy prowadzimy na stronie irk.kurssikory.pl.

____________________________________________________________________________

LIMIT MIEJSC

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest wniesienie opłaty za kurs. Kursanci są przypisywani do poszczególnych grup według terminu dokonania opłaty za kurs, dlatego wszystkim osobom zdecydowanym sugerujemy dokonanie tego potwierdzenia jak najszybciej. Osobom zapisanym w późniejszych terminach udostępniamy zapisy do grup tylko w ramach wolnych miejsc.

PRZED DOKONANIEM ZAPISU PRZECZYTAJ STATUT KURSU SIKORY 2016/2017

Unikalne zajęcia przedmedyczne na "Kursie dla klas II na UM" - PRZECZYTAJ

 ________________________________________________________________________

KONTA BANKOWE EDYCJI 2016/2017

Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych 2016/2017 (poziom 3):

Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa

65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla Kursów dla klas II 2016/2017:

Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa

17 1750 0012 0000 0000 3153 6243

____________________________________________________________________________

Progi punktowe 2015 na kierunek lekarski *

Kandydaci na kierunek lekarski są rekrutowani na polskie uczelnie wyższe na podstawie wyników egzaminu maturalnego poziomu rozszerzonego z biologii i chemii (na wszystkich uczelniach) oraz fizyki i/lub matematyki (na części uczelni). Na niektórych uczelniach stosowane są dodatkowo przeliczniki w różnej wysokości. Limit przyjęć na kierunek lekarski w trybie stacjonarnym w 2015 ma wzrosnąć o 394 miejsc, jednak w praktyce oznacza to obniżenie ostatecznych progów punktowych o nie więcej niż 1,5 punkta na daną uczelnię. W 2015 zauważalny jest wysoki wynik z matury z chemii (powyżej 81% uzyskało ponad dwa razy więcej osób niż w roku ubiegłym) oraz wzrost liczby osób poprawiających wyniki matury, co może spowodować wzrost ostatecznych progów przyjąć w stosunku do lat ubiegłych.

Białystok 173 87% Kraków 242 81% Rzeszów 177 89%
Bydgoszcz 86 86% Lublin 174 87% Szczecin 171 86%
Gdańsk 175 88% Łódź 346 87% Warszawa 245,8 82%
Katowice 172 86% Olsztyn 464 93% Wrocław 273 91%
Kielce 170 85% Poznań 176 88% Zielona Góra 184 92%

 * ostateczne progi zostaną podane po zamknięciu list rankingowych

________________________________________________________________________