Zapisy na Kurs Sikory

Edycja 2015/2016

- po zarejestrowaniu w systemie Internetowej Rejestracji Kursu Sikory

Uwaga! Najniższa cena przy wpłacie do 5 marca 2015!

- zapoznaj się ze Statutem, którego akceptacja wymagana jako warunek ukończenia zapisu na kurs

cennik dostępny w Statucie jako Załącznik 1 i Załącznik 2

 

ZAPISY NA EDYCJĘ KURSU 2015/2016 - OTWARTE!

Uprzejmie informujemy, iż zapisy na edycję 2015/2016 zostały otwarte.

Zapisy na kursy prowadzimy wyłącznie za pośrednictwem Internetu poprzez stronę irk.kurssikory.pl.

Rekrutacja na kursy i terminy płatności podzielone są na cztery okresy. Im wcześniej dokonana jest opłata, tym jest ona niższa (szczegóły podano w załączniku 1 i załączniku 2 do statutu).

Ostatecznym potwierdzeniem zapisu do danej grupy zajęciowej jest wniesienie opłaty za kurs. Kursanci są przypisywani do poszczególnych grup według terminu dokonania opłaty za kurs, dlatego wszystkim osobom zdecydowanym sugerujemy dokonanie tego potwierdzenia jak najszybciej. Osobom zapisanym w późniejszych terminach udostępniamy zapisy do grup tylko w ramach wolnych miejsc.

KONTA BANKOWE EDYCJI 2015/2016


Konto Kursu Sikory dla kursów maturalnych 2015/2016 (poziom 2, poziom 3):

Kurs Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa

65 2130 0004 2001 0233 2922 0001

 

Konto Fundacji Edukacyjnej Sikory dla „Kursu dla klas II na Uniwersytet Medyczny 2015/2016”:

Fundacja Edukacyjna Sikory, Bagno 2/227, 00-112 Warszawa

14 1140 1010 0000 5674 2600 1001